Monthly Archives: دی ۱۳۹۸

تکنیک لنگر در فروش بیمه عمر

بسیاری از فروشندگان بیمه عمر در دنیا و به طورکلی تمامی فروشندگان ممکن است مذاکره کنندگان بسیار خوبی باشند اما درصد بسیاربالایی از آنها در اعلام قیمت مورد نظر خود و به اصطلاح چانه زدن توانایی آنها به اندازه مهارت آنها در مذاکره نیست .در بازاریابی از مذاکره برای جلب نظر خریدار استفاده می شود […]

آزمون نمایندگی بیمه عمر

متقاضیان محترم دریافت کد نمایندگی فروش بیمه عمر از شرکت بیمه پاسارگاد ، حداکثر سه ماه بعد از شروع فعالیت و اولین فروش بیمه نامه بایستی گواهی قبولی درآزمون نمایندگی فروش بیمه های زندگی که توسط پژوهشکده بیمه برگزار میشود را ارائه دهند . بدین منظور متقاضیان محترم بایستی در آزمون مذکور شرکت کرده و […]