Monthly Archives: دی ۱۳۹۸

تکنیک لنگر در فروش بیمه عمر

بسیاری از فروشندگان بیمه عمر در دنیا و به طورکلی تمامی فروشندگان ممکن است مذاکره کنندگان بسیار خوبی باشند اما درصد بسیاربالایی از آنها در اعلام قیمت مورد نظر خود و به اصطلاح چانه زدن توانایی آنها به اندازه مهارت آنها در مذاکره نیست .در بازاریابی از مذاکره برای جلب نظر خریدار استفاده می شود […]