Monthly Archives: اسفند ۱۳۹۸

تغییر ذهنیت جهت فروش بیمه های عمر

در ابتدا باید بگویم که فروشی بیمه های زندگی بهترین حرفه ی روی کره زمین است و برای انجام این امر باید ذهنیت خود را تغییر داد تا به یک فروشنده حرفه ای بدل شوید. همه افراد این توانایی را دارند که به عنوان یک انسان و یک فروشنده فعالیت کنند فقط باید تغییرذهنیت خود […]