آموزش استفاده از سایت نمایندگان

نمایندگان محترم بیمه پاسارگاد آموزش های زیر جهت استفاده از سایت نمایندگان به آدرس   www.pasargadinfo.org  می باشد 

 

 
 آموزش گرفتن استعلام ( جدول بیمه عمر ) در سایت  نمایندگان
 
 آموزش گرفتن دفترچه اقساط بیمه نامه در سایت  نمایندگان
 
 آموزش آمار و گزارشات در سایت  نمایندگان