Category Archives: پیشبرد فروش

مقایسه سپرده گذاری بانکی با بیمه های عمر

فروشنده حرفه ای بیمه باشیم-۵

در قسمت قبل از موضوع فروشنده حرفه ای ، به نقش افزایش اعتماد بنفس ، ضرورت زمانبندی درست ، داشتن برنامه ریزی منسجم و راههای مشتری یابی در فروشندگی حرفه ای سخن گفتیم . در این قسمت در ابتدا به چگونگی تنظیم یک قرار ملاقات موفق خواهیم پرداخت . در مرحله اول لازم است فهرست […]

فروشنده حرفه ای بیمه باشیم-۴

روش های مشتری یابی هر فروشنده حرفه ای در هر رشته فروش کالا یا خدمات ، برای فروش مطلوب نیازمند شناسایی مشتریان بالقوه است . در حرفه فروش ، شما هر چه ارتباط وسیع تر و مشتریان بیشتری داشته باشید ، موفق تر هستید . در این میان روشی که نتیجه بالاتری دارد ، یافتن […]

فروشنده حرفه ای بیمه باشیم-۳

مدیریت زمان داشته باشیم هر کسی باید زحمت بسیار زیادی را برای دستیابی به نتایج عالی و برجسته صرف کند . اما نمایندگان بیمه می توانند هوشمندانه تر عمل کنند . استفاده حداکثری از فرصت ها مستلزم داشتن هدف و برنامه است . بسیاری از نمایندگان به واسطه نداشتن برنامه کوتاه مدت و دراز مدت […]

فروشنده حرفه ای بیمه باشیم-۲

در ادامه مبحث روش ها و راه های تبدیل شدن به یک فروشنده حرفه ای ، لازم است به نکته اساسی و تاثیرگذار برعملکرد مشاور یا نماینده بیمه عمر بپردازیم . یک فروشنده موفق باید دارای اعتماد به نفس بالا باشد . ضعف در خود باوری ، قدرت روبرو شدن با مشتری و معرفی طرح […]

فروشنده حرفه ای بیمه باشیم

فروشنده حرفه ای بیمه عمر باشیم امروزه بازاریابی و فروش در هر صنفی ، دچار تحول عظیمی شده است . پیشرفت تکنولوژی ، تاثیر مستقیم وغیر قابل انکاری بر این حرفه مهم داشته است . نا دیده گرفتن علم و تکنولوژی ، در امر فروش و فاصله گرفتن از مطالعه و دانش فروش ، فروشندگان […]