بیمه گذار گرامی ، شما می توانید با استفاده از شناسه قبض و شناسه پرداخت درج شده در دفترچه خود ، حق بیمه ی بیمه ی عمر و تامین آتیه پاسارگاد  را به صورت غیر حضوری با استفاده از دستگاه های خودپرداز بانگ پاسارگاد و یا از طریق درگاه اینترنتی بانک پاسارگاد پرداخت نماید .

ورود به درگاه بانک پاسارگاد

 

همچنین می توانید با نصب اپلیکیشن همراه بیمه پاسارگاد نسبت پرداخت اینترنتی حق بیمه خود بدون نیاز به شناسه قبض و شناسه پرداخت اقدام نمایید 

 دانلود مستقیم اپلیکیشن همراه بیمه پاسارگاد

راهنمای استفاده از همراه بیمه پاسارگاد

ePayment-App-Notes

امکانات این نرم افزار و مزایای استفاده از آن :

  • دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﮔﺬار ﺑﻪﺗﻤﺎم ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد در ﻳﻚ اﻓﺰار  
  • اﻣﻜﺎن ﭘﺮداﺧﺖاﻗﺴﺎ ط ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی بیمه گذار در هر زمان و مکان
  • تنها روش پرداخت که نیاز به شناسه قبض و پرداخت ندارد
  •  تنها روش پرداخت قسط که بیمه گذار بلافاصله پس از پرداخت، به روز رسانی وضعیت اقساط حق بیمه خود را مشاهده می نماید.
  • مشاهده سوابق پرداخت اقساط حق بیمه با مشخص بودن پرداخت در سررسید،پرداخت با تأخیر و اقساط معوقه