به صفحه آموزش مجازی گروه ۴۵۵ از سازمان فروش ۹۰۱ بیمه پاسارگاد خوش آمدید .

جهت شروع آموزش اخذ کد نمایندگی بیمه های زندگی و معرفه و آشنایی بیشتر با صنعت بیمه و نمایندگی فروش بیمه زندگی ویدیو زیر را تماشا کنید .

 

در ادامه می توانید از آموزش های اخذ کد نمایندگی و شیوه های فروش و بازاریابی بیمه های عمر استفاده کنید .