اطلاعات بیمه نامه های عمر و تامین آتیه

بیمه گذاران محترم بیمه های عمر و تاین آتیه بیمه ی پاسارگاد از این صفحه می توانید به اطلاعات بیمه نامه خود دسترسی داشته باشید.

در این صفحه اقساط پرداختی ، سود مشارکت در منافع سال های گذشته ، وضعیت بیمه تکمیل درمان ، دفترچه پرداخت غیر حضوری اقساط بیمه نامه و وام ها قابل مشاهده می باشد .

جهت ورود شماره بیمه نامه و کد ملی بیمه گذار را وارد نمایید .

در صورتیکه از این صفحه قادر به مشاهده نبودید  به آدرس info.pli724.com مراجعه نمایید