متقاضیان محترم اخذ کد نمایندگی فروش بیمه های عمر و تامین آتیه شرکت بیمه پاسارگاد 

جهت آموزش به ترتیب زیر آموزش های ابتدایی و نحوه کار کردن با سایت نمایندگان را دنبال کنید .

آموزش های پیشرفته ی نحوه فروش و ویزیت بیمه های عمر و تامین آتیه بعد از فراگیری کامل این آموزش ها در اختیار شما قرار خواهد گرفت

 

  1. معارفه و توضیحات نمایندگی فروش بیمه های عمر و تامین آتیه

  2. آموزش پوشش های بیمه عمر و تامین آتیه 

  3. آموزش جدول بیمه عمر و تامین آتیه

  4. آموزش نحوه تکمیل کردن فرو پرسشنامه و پیشنهاد بیمه عمر و تامین آتیه

  5. آموزش  پرداخت اینترنتی حق بیمه اولیه

  6. آموزش استفاده از سایت نمایندگان بیمه پاسارگاد ( ویژه نمایندگان)