بیمه گذاران محترم جهت پرداخت حق بیمه اولیه می توانید ، اطلاعات مربوط به بیمه گذار و بیمه شده را در فرم زیر وارد کرده و نسبت به پرداخت حق بیمه اولیه اقدام نمایید 

 

  • فردی که پرداخت حق بیمه را انجام میدهد
  • فردی که پوشش های بیمه برای ایشان برقرار می شود
  • مبلغ به تومان وارد شود