Tag Archives: آموزش فروش بیمه عمر

فروشنده حرفه ای بیمه باشیم-۲

در ادامه مبحث روش ها و راه های تبدیل شدن به یک فروشنده حرفه ای ، لازم است به نکته اساسی و تاثیرگذار برعملکرد مشاور یا نماینده بیمه عمر بپردازیم . یک فروشنده موفق باید دارای اعتماد به نفس بالا باشد . ضعف در خود باوری ، قدرت روبرو شدن با مشتری و معرفی طرح […]

در فروشندگی بیمه‌عمر اشتباه و شکست، اجتناب‌ناپذیر است

دست از سرزنش خودتان بردارید، همه‌ی ما در کارمان دچار اشتباه می‌شویم و وقتی سعی داریم به قرارداد بزرگی برسیم، گاهی موفق نمی‌شویم؛ باید این را درک کنید که این اتفاق بخشی از فرایند رفتن به دنبال فروش های بزرگ و گروهی بیمه‌عمر است. نکته)‌ به جای تمرکز روی شکست، از آن درس بگیرید و […]

چگونه از زبان بدن در فروش بیمه‌عمر استفاده کنیم؟

زبان بدن نقش مهمی در تأثیرگذاری بر مشتری و کسب نتیجه‌ی دلخواه در متقاعدسازی او دارد. اما چطور می‌توان نشانه‌های مناسب و مثبت ارسال کرد و نتیجه‌ی دلخواه گرفت؟ درادامه، با حالت‌های زبان بدن حرفه‌ای در فروش و ارائه بیمه‌عمر آشنا می‌شوید. ۱- مثل یک قهرمان راه بروید: توجه به زبان بدن حتی در هنگام راه‌رفتن […]

فروشندگان بیمه‌عمر چگونه بین کار و زندگی تعادل ایجاد کنند؟

مشاورین بیمه‌عمر به دلیل جلسات مشاوره متعدد در طول روز، برنامه کاری شلوغی دارند و گاهی در هیاهوی روزمره خود گم شوند و اکثرا به همین خاطر در زندگی شخصی خانواده از آنها آزرده‌خاطر می‌شود.

چاره کار چیست؟ باید تعادلی بین کار و زندگی برقرار و برنامه منظمی برای انجام کار‌ها ایجاد کنیم.

سه اولویت روزانه یک نماینده فروش بیمه‌عمر

۳ اولویت روزانه‌ای‌ که قبل از هر چیزی باید به آنها بپردازید:

۱- مشتری یابی
۲- مذاکره فروش
۳- پیگیری