Tag Archives: فروشنده حرفه ای بیمه باشیم

فروشنده حرفه ای بیمه باشیم-۵

در قسمت قبل از موضوع فروشنده حرفه ای ، به نقش افزایش اعتماد بنفس ، ضرورت زمانبندی درست ، داشتن برنامه ریزی منسجم و راههای مشتری یابی در فروشندگی حرفه ای سخن گفتیم . در این قسمت در ابتدا به چگونگی تنظیم یک قرار ملاقات موفق خواهیم پرداخت . در مرحله اول لازم است فهرست […]

فروشنده حرفه ای بیمه باشیم-۳

مدیریت زمان داشته باشیم هر کسی باید زحمت بسیار زیادی را برای دستیابی به نتایج عالی و برجسته صرف کند . اما نمایندگان بیمه می توانند هوشمندانه تر عمل کنند . استفاده حداکثری از فرصت ها مستلزم داشتن هدف و برنامه است . بسیاری از نمایندگان به واسطه نداشتن برنامه کوتاه مدت و دراز مدت […]

فروشنده حرفه ای بیمه باشیم

فروشنده حرفه ای بیمه عمر باشیم امروزه بازاریابی و فروش در هر صنفی ، دچار تحول عظیمی شده است . پیشرفت تکنولوژی ، تاثیر مستقیم وغیر قابل انکاری بر این حرفه مهم داشته است . نا دیده گرفتن علم و تکنولوژی ، در امر فروش و فاصله گرفتن از مطالعه و دانش فروش ، فروشندگان […]