Tag Archives: فروش بیمه عمر

چگونه از زبان بدن در فروش بیمه‌عمر استفاده کنیم؟

زبان بدن نقش مهمی در تأثیرگذاری بر مشتری و کسب نتیجه‌ی دلخواه در متقاعدسازی او دارد. اما چطور می‌توان نشانه‌های مناسب و مثبت ارسال کرد و نتیجه‌ی دلخواه گرفت؟ درادامه، با حالت‌های زبان بدن حرفه‌ای در فروش و ارائه بیمه‌عمر آشنا می‌شوید. ۱- مثل یک قهرمان راه بروید: توجه به زبان بدن حتی در هنگام راه‌رفتن […]

فروشندگان بیمه‌عمر چگونه بین کار و زندگی تعادل ایجاد کنند؟

مشاورین بیمه‌عمر به دلیل جلسات مشاوره متعدد در طول روز، برنامه کاری شلوغی دارند و گاهی در هیاهوی روزمره خود گم شوند و اکثرا به همین خاطر در زندگی شخصی خانواده از آنها آزرده‌خاطر می‌شود.

چاره کار چیست؟ باید تعادلی بین کار و زندگی برقرار و برنامه منظمی برای انجام کار‌ها ایجاد کنیم.

سه اولویت روزانه یک نماینده فروش بیمه‌عمر

۳ اولویت روزانه‌ای‌ که قبل از هر چیزی باید به آنها بپردازید:

۱- مشتری یابی
۲- مذاکره فروش
۳- پیگیری

چرا در زمان معرفی بیمه‌ عمر مشتری به ما اهمیتی نمی‌دهد!

چرا مشتری در جلسه  مذاکره فروش بیمه عمر، به حرف های شما گوش نمی‌کند؟ آیا تا به حال برای‌تان اتفاق افتاده که چند دقیقه برای مشتری صحبت کنید و آن هیچ عکس العملی نشان ندهد و در نهایت بگوید: «نه، نمی‌خواهم»؟ آیا این احساس را داشته اید که دارید با دیوار صحبت می‌کنید آیا زمانی که […]

داستان گویی در فروش بیمه عمر

فروشنده حرفه‌ای باید بتواند داستان شرکت بیمه، داستان فروش بیمه، داستان خدمات به مشتری را کاملا روان تعریف نمایند. ۶۳% مشتریانی که حقایق شرکت بیمه یا بیمه عمر را در غالب داستان شنیده‌اند ، آن حقایق را به یاد می‌آورند، حال‌آنکه تنها ۵% مشتریانی که حقایق بیمه را در غالب برخی اطلاعات پراکنده شنیده‌اند، آنان حقایق را به یاد می‌آورند.